Senzomotorika (senzomotorická stimulace dle Jandy)

Principem této techniky jsou balanční cviky prováděné v různých posturálních polohách s použitím pomůcek nebo i bez nich. Důraz je kladen na aktivaci hlubokých svalů nohy, které se podílejí na správné funkční klenbě nožní a současně ovlivňují celkové držení těla. Náročnost cvičení je maximálně přizpůsobena schopnostem klienta a mění se spolu se zvyšováním jeho senzomotorické kontroly.

©2017 - Fyzioterapie Mgr. Jana Zavadilová | Webdesign: IR-webdesign, tvorba webových stránek Vyškov