Sportovní fyzioterapie (SF)

je specializovaná služba, která se zaměřuje zejména na terapii funkčních poruch pohybového systému, které nejčastěji vznikají  díky chybnému, opakujícímu se stereotypu prováděného pohybu. Může se jednat o vadné držení těla, svalové dysbalance, bolesti páteře, bolesti kloubů atd. Právě dokonalá znalost anatomie a fyziologie lidského těla je v kombinaci se sportem základem úspěchu v terapii. Samotná úroveň pohybového aparátu se odvíjí od životosprávy, pohybových aktivit, pohybového vývoje a prodělaných nemocí.

Nejprve je proveden kineziologický rozbor s ohledem k danému sportu. Na základě výsledků kineziologického rozboru jsou stanoveny cíle a metody sportovní fyzioterapie. Sportovní fyzioterapie je vhodná pro všechny aktivní sportovce, kteří chtějí i nadále provozovat sport bez omezení a bolesti.

Nejčastější zranění a chronické problémy sportovců

  • syndrom iliotibiálního traktu  -bolesti kyčelního kloubu u cyklistů či běžců
  • poškození měkkých tkání kolenního kloubu
  • skokanské koleno - bolesti v oblasti hrotu pately (čéšky)
  • běžecké koleno - bolest na přední straně kolene pod patelou (čéškou)
  • tenisový či golfový loket
  • luxace (vykloubení) ramenního kloubu
  • bolesti bederní páteře
  • bolesti Achillovy šlachy
  • distorze hlezenního kloubu (vyvrtnutí)
  • svalová poranění ad.

Nezanedbatelnou roli u SF hraje právě již zmíněné tejpování, které urychluje proces uzdravení. Důležitá je také  včasná diagnostika špatných pohybových stereotypů a  jejich korekce vhodně zvoleným kompenzačním cvičením. Tady se mi velmi osvědčuje cvičení Spirální stabilizace páteře - SM systému (pružné tahy), kombinace cvičení velkých míčů s overbally, potažmo aktivace hlubokého stabilizačního systému (HSS) a v neposlední řadě práce s vlastní vahou těla. Pouhým posílením HSS lze docílit viditelného zlepšení sportovního výkonu.

 
 

 

©2017 - Fyzioterapie Mgr. Jana Zavadilová | Webdesign: IR-webdesign, tvorba webových stránek Vyškov