Co je  to FYZIOTERAPIE?

Fyzioterapie (léčba přírodními fyzikálními prostředky) nebo dříve  léčebná rehabilitace (znovunavrácení) je zdravotnický obor, který prostřednictvím pohybu a dalších fyzioterapeutických postupů ovlivňuje, vyvíjí, udržuje nebo obnovuje maximální pohyblivost a funkční schopnosti člověka v případě, že ostatní fyzické i psychické funkce jsou ohroženy procesem stárnutí, zraněním, nemocemi nebo vrozenými vadami.

Z pohledu fyzioterapie je člověk chápán jako celek, kde všechno souvisí se vším. A proto fyzioterapie využívá znalosti a dovednosti z mnoha oborů (anatomie, fyziologie, fyziologie zátěže, kineziologie, psychologie, mechanika, sport, neurologie, ortopedie, vnitřní lékařství, pediatrie, gynekologie atd.).

Kdo je FYZIOTERAPEUT?

Odborná způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta se získává absolvováním akreditovaného  magisterského nebo bakalářského studijního oboru na vysoké škole. V praxi a mezi veřejností je fyzioterapeut mylně považován za maséra s rekvalifikačním kurzem, avšak fyzioterapeut si musí průběžně obnovovat a doplňovat dovednosti a způsobilosti s rozvojem oboru a účastnit se celoživotního vzdělávání.

Proč přijít za mnou:

 • terapie šitá na míru
 • individuální profesionální přístup
 • jde mi o kvalitu práce nikoliv o její kvantitu
 

Co je možné fyzioterapií příznivě ovlivnit:

 • bolesti krční, hrudní, bederní páteře
 • bolesti hlavy, migrény
 • bolesti kloubů
 • poúrazové, pooperační stavy - prevence komplikací, urychlení rekonvalescence
 • neurologická onemocnění - cévní mozková příhoda (CMP), roztroušená skleróza (RS, SM), obrny periferních nervů, dětská mozková obrna (DMO) ad.
 • vadné držení těla
 • cvičení v těhotenství a po porodu
 • konzultace a instruktáž pro autoterapii
 • edukační programy pro prevenci a léčbu bolesti zad (škola zad)
 • rekondiční skupinové cvičení
 
 

 

 

©2017 - Fyzioterapie Mgr. Jana Zavadilová | Webdesign: IR-webdesign, tvorba webových stránek Vyškov