Aktivace hlubokého stabilizačního systému (HSS)

      Hluboký stabilizační systém páteře je soustava hluboce uložených svalů, který zabezpečuje stabilizaci, neboli zpevnění páteře během všech našich pohybů. Svaly HSS jsou aktivovány i při jakémkoli zatížení, tj. stoji, sedu apod. Doprovází každý cílený pohyb horních resp. dolních končetin. Zapojení svalů do stabilizace páteře je automatické. Tento systém svalů plní významnou ochranou roli páteře proti silám působících na naše tělo. Jeho poruchy jsou významným etiopatogenetickým faktorem vzniku vertebrogenních poruch. Cílené ovlivnění stabilizační funkce páteře má význam jak v prevenci, tak i ve vlastní léčbě vertebrogenních poruch (Kolář, 2005).              

Hluboký stabilizační systém tvoří bránice (diaphragma), krátké svaly v nejhubší vrstvě podél páteře (musculi multifidi), příčný sval břišní (transversus abdominis) a svaly pánevního dna (diaphragma pelvis). Funkcí HSS je přesné postavení hlavy, páteře a jejích kloubů a pánve vůči sobě. Pokud dojde k poruše souhry těchto svalů, dojde ke svalové dysbalanci (nerovnonáze) a následně k vertrogenním potížím (bolesti zad, výhřez meziobratlové ploténky, blokády jednotlivých úseků páteře …). Pokud jsou svaly HSS dysfunkční, funkci za ně přeberou svaly povrchové, které nedokáží přesné nastavení v jednotlivých kloubech páteře a tím vzniká svalové napětí, bolesti a blokády.

©2017 - Fyzioterapie Mgr. Jana Zavadilová | Webdesign: IR-webdesign, tvorba webových stránek Vyškov